لیست دوره های فعال
ردیف نام دوره تعداد جلسات هزینه ثبت نام عملیات
۱ دوره مقدماتی طراحی وبسایت با وردپرس 15 جلسه 435,000
۲ دوره پیشرفته طراحی وبسایت با وردپرس در حال تکمیل 0
۳ دوره مقدماتی HTML و CSS 5 جلسه 145,000
۴ دوره PHP در حال تکمیل 290,000