تاریخ صدور: ۱۳۹۹/۴/۱۱

فاکتور فروش کالا و خدمات

شماره فاکتور: ۴۴


مشخصات فروشنده
فروشنده: گروه طراحی و توسعه وب گراتک
استان: کرمان
شهرستان: رفسنجان
نشانی: خیابان شهید بهشتی، روبروی کوچه ۴۴، واحد یک
کد پستی: ۷۷۱۴۶۵۶۸۴۸   تلفن: ۹۱۰۱۰۰۲۵-۰۳۴
مشخصات خریدار
خریدار: جواد حسنی
استان: کرمان
شهرستان: رفسنجان
نشانی:
کد پستی:    تلفن:
مشخصات کالا/ خدمات
ردیف شرح کالا / خدمات مبلغ (ریال) تخفیف (ریال) مبلغ پس از تخفیف (ریال) مبلغ کل (ریال)
۱ کد نویس صفحات آپ آنسی ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
توضیحات: بابت کد نویس صفحات آپ آنسی جمع کل (بدون احتساب تخفیف): ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
جمع تخفیف: ۰
جمع کل مبلغ قابل پرداخت: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
اطلاعات حساب بانکی: نامعتبر