تاریخ صدور: ۱۳۹۹/۴/۱۰

فاکتور فروش کالا و خدمات

شماره فاکتور: ۴۲


مشخصات فروشنده
فروشنده: گروه طراحی و توسعه وب گراتک
استان: کرمان
شهرستان: رفسنجان
نشانی: خیابان شهید بهشتی، روبروی کوچه ۴۴، واحد یک
کد پستی: ۷۷۱۴۶۵۶۸۴۸   تلفن: ۹۱۰۱۰۰۲۵-۰۳۴
مشخصات خریدار
خریدار: مسعود لطفی
استان: ایران — کرمان
شهرستان: رفسنجان
نشانی: رفسنجان
کد پستی:    تلفن: ۰
مشخصات کالا/ خدمات
ردیف شرح کالا / خدمات مبلغ (ریال) تخفیف (ریال) مبلغ پس از تخفیف (ریال) مبلغ کل (ریال)
۱ بابت نصب ssl ۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
توضیحات: بابت نصب SSL جمع کل (بدون احتساب تخفیف): ۶۰۰,۰۰۰
جمع تخفیف: ۰
جمع کل مبلغ قابل پرداخت: ۶۰۰,۰۰۰
اطلاعات حساب بانکی: نامعتبر