تاریخ صدور: ۱۳۹۹/۳/۲۱

فاکتور فروش کالا و خدمات

شماره فاکتور: ۳۷


مشخصات فروشنده
فروشنده: گروه طراحی و توسعه وب گراتک
استان: کرمان
شهرستان: رفسنجان
نشانی: خیابان شهید بهشتی، روبروی کوچه ۴۴، واحد یک
کد پستی: ۷۷۱۴۶۵۶۸۴۸   تلفن: ۹۱۰۱۰۰۲۵-۰۳۴
مشخصات خریدار
خریدار: مجید اسماعیلی
استان: ایران — کرمان
شهرستان: رفسنجان
نشانی: ۰
کد پستی:    تلفن: ۰
مشخصات کالا/ خدمات
ردیف شرح کالا / خدمات مبلغ (ریال) تخفیف (ریال) مبلغ پس از تخفیف (ریال) مبلغ کل (ریال)
۱ طراحی وبسایت ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۲ هاست 3 ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰
۳ تمدید دامنه ir ۱۸۰,۰۰۰ ۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰
۴ تمدید دامنه com ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰
توضیحات: بابت طراحی سایت جمع کل (بدون احتساب تخفیف): ۱۹,۹۸۰,۰۰۰
جمع تخفیف: ۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل مبلغ قابل پرداخت: ۱۸,۹۸۰,۰۰۰
اطلاعات حساب بانکی: نامعتبر