تاریخ صدور: ۱۴۰۰/۳/۱۴

فاکتور فروش کالا و خدمات

شماره فاکتور: ۲۸۷


فروشنده: شرکت آرشا سیستم جوان گرا تک
شماره ثبت: ۳۹۶۱
استان: کرمان
شهرستان: رفسنجان
شماره اقتصادی: ۱۴۰۰۹۵۱۹۱۹۵
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۵۱۹۱۹۵
نشانی: خیابان شهید بهشتی، روبروی کوچه ۴۴، واحد یک
کد پستی: ۷۷۱۴۶۵۶۸۴۸   تلفن: ۹۱۰۱۰۰۲۵-۰۳۴
خریدار: شرکت پترو سامان آذر تتیس
شماره ثبت: ۱۶۴۱۳
استان: کرمان
شهرستان: رفسنجان
شماره اقتصادی: ۴۱۱۵۶۸۴۶۳۸۵۸
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۸۷۳۹۰
نشانی: کرمان شهرک صنعتی خضرا فاز ۲ پلاک ۱۲۵
کد پستی: ۷۶۱۷۱۹۸۹۳۸   تلفن: ۳۴۹۱۰۹۹۹۹۰
مشخصات کالا/ خدمات
ردیف شرح کالا / خدمات مبلغ (ریال) تخفیف (ریال) مبلغ پس از تخفیف (ریال) مالیات و عوارض (ریال) مبلغ کل بعلاوه مالیات و عوارض (ریال)
۱ برنامه نویسی وبسایت ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۱۰,۹۰۰,۰۰۰
۲ تست ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۲۱,۸۰۰,۰۰۰
توضیحات: تست جمع کل(بدون احتساب تخفیف و مالیات): ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع تخفیف: ۰
جمع مالیات و عوارض: ۲,۷۰۰,۰۰۰
جمع کل مبلغ قابل پرداخت: ۲۷,۳۰۰,۰۰۰
نوع فروش:مهر و امضاء فروشنده: مهر و امضاء خریدار:
اطلاعات حساب بانکی: بانک پارسیان - شماره حساب: 20100475863600 - شماره شبا: IR390540203120100475863600 - صاحب حساب: شرکت آرشا سیستم جوان گرا تک