تاریخ صدور: ۱۳۹۹/۲/۱۴

فاکتور فروش کالا و خدمات

شماره فاکتور: ۱۷


مشخصات فروشنده
فروشنده: گروه طراحی و توسعه وب گراتک
استان: کرمان
شهرستان: رفسنجان
نشانی: خیابان شهید بهشتی، روبروی کوچه ۴۴، واحد یک
کد پستی: ۷۷۱۴۶۵۶۸۴۸   تلفن: ۹۱۰۱۰۰۲۵-۰۳۴
مشخصات خریدار
خریدار: اقای بخشی
استان: کرمان
شهرستان: کرمان
نشانی: کرمان
کد پستی:    تلفن: ۰
مشخصات کالا/ خدمات
ردیف شرح کالا / خدمات مبلغ (ریال) تخفیف (ریال) مبلغ پس از تخفیف (ریال) مبلغ کل (ریال)
۱ وبسایت شرکتی (قالب عمومی) ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
توضیحات: بابت طراحی وبسایت شرکتی (قالب عمومی) جمع کل (بدون احتساب تخفیف): ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع تخفیف: ۰
جمع کل مبلغ قابل پرداخت: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
اطلاعات حساب بانکی: نامعتبر