تاریخ صدور: ۱۳۹۹/۸/۲۲

فاکتور فروش کالا و خدمات

شماره فاکتور: ۱۶۰


مشخصات فروشنده
فروشنده: گروه طراحی و توسعه وب گراتک
استان: کرمان
شهرستان: رفسنجان
نشانی: خیابان شهید بهشتی، روبروی کوچه ۴۴، واحد یک
کد پستی: ۷۷۱۴۶۵۶۸۴۸   تلفن: ۹۱۰۱۰۰۲۵-۰۳۴
مشخصات خریدار
خریدار: سعید عزیز کریمی
استان: ایران — کرمان
شهرستان: رفسنجان
نشانی: کرمان
کد پستی:    تلفن: ۰
مشخصات کالا/ خدمات
ردیف شرح کالا / خدمات مبلغ (ریال) تخفیف (ریال) مبلغ پس از تخفیف (ریال) مبلغ کل (ریال)
۱ تمدید دامنه ir ،ثبت شناسه ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۲ تمدید دامنه ۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۳,۸۰۰,۰۰۰ ۳,۸۰۰,۰۰۰
۳ هاست 10 ایران ۳,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۳,۷۰۰,۰۰۰ ۳,۷۰۰,۰۰۰
توضیحات: تمدید هاست و دامنه جمع کل (بدون احتساب تخفیف): ۸,۰۰۰,۰۰۰
جمع تخفیف: ۰
جمع کل مبلغ قابل پرداخت: ۸,۰۰۰,۰۰۰
اطلاعات حساب بانکی: نامعتبر