طراحی گرافیک

طراحی کلیه المان های گرافیکی مورد نیاز برای یک وبسایت حرفه ای

لوگو

طراحی حرفه ای آرم و لوگو برای وبسایت
امکان ویرایش طرح تا 3 بار

بنر ثابت

طراحی بنر تبلیغاتی به صورت ثابت
امکان ویرایش طرح تا 3 بار

بنر متحرک

طراحی بنر تبلیغاتی GIF به صورت متحرک
امکان ویرایش طرح تا 3 بار

تصویر اسلایدر

طراحی تصویر مربوط به اسلایدر وبسایت
امکان ویرایش طرح تا 3 بار

تصویر محصول

طراحی و آماده سازی عکس محصول برای وبسایت
امکان ویرایش طرح تا 3 بار