ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
15,000 تومان
1 سال
N/A
10,000 تومان
1 سال
.com
137,900 تومان
1 سال
137,900 تومان
1 سال
137,900 تومان
1 سال
.net
215,000 تومان
1 سال
N/A
215,000 تومان
1 سال
.org
205,000 تومان
1 سال
N/A
205,000 تومان
1 سال
.info
200,000 تومان
1 سال
N/A
200,000 تومان
1 سال
.name
162,000 تومان
1 سال
N/A
162,000 تومان
1 سال
.biz
210,000 تومان
1 سال
N/A
210,000 تومان
1 سال
.co
620,000 تومان
1 سال
620,000 تومان
1 سال
620,000 تومان
1 سال
.pro
240,000 تومان
1 سال
N/A
240,000 تومان
1 سال
.ws
366,000 تومان
1 سال
N/A
366,000 تومان
1 سال
.asia
245,000 تومان
1 سال
N/A
245,000 تومان
1 سال
.mobi
260,000 تومان
1 سال
N/A
260,000 تومان
1 سال
.tel
86,300 تومان
1 سال
N/A
86,300 تومان
1 سال
.eu
50,800 تومان
1 سال
N/A
50,800 تومان
1 سال
.in
157,000 تومان
1 سال
N/A
157,000 تومان
1 سال
.ru
50,800 تومان
1 سال
N/A
50,800 تومان
1 سال
.tv
550,000 تومان
1 سال
N/A
550,000 تومان
1 سال
.cc
91,000 تومان
1 سال
N/A
91,000 تومان
1 سال
.es
46,000 تومان
1 سال
N/A
46,000 تومان
1 سال
.de
46,000 تومان
1 سال
N/A
46,000 تومان
1 سال
.ca
65,000 تومان
1 سال
N/A
65,000 تومان
1 سال
.mn
180,000 تومان
1 سال
N/A
180,000 تومان
1 سال
.bz
91,000 تومان
1 سال
N/A
91,000 تومان
1 سال
.me
337,000 تومان
1 سال
N/A
337,000 تومان
1 سال
.cn.com
165,000 تومان
1 سال
N/A
165,000 تومان
1 سال
.co.uk
174,000 تومان
1 سال
N/A
174,000 تومان
1 سال
.org.uk
63,500 تومان
1 سال
N/A
63,500 تومان
1 سال
.me.uk
63,500 تومان
1 سال
N/A
63,500 تومان
1 سال
.co.ir
7,500 تومان
1 سال
N/A
7,500 تومان
1 سال
.ac.ir
7,500 تومان
1 سال
N/A
7,500 تومان
1 سال
.org.ir
7,500 تومان
1 سال
N/A
7,500 تومان
1 سال
.gov.ir
21,500 تومان
1 سال
N/A
21,500 تومان
1 سال
.id.ir
21,500 تومان
1 سال
N/A
21,500 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains