هاست لینوکس آلمان

اشتراکی / CPanel

هاست 200 مگابایت

فضای هاست = 200 مگابایت
ترافیک ماهانه = 8 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه

هاست 500 مگابایت

فضای هاست = 500 مگابایت
ترافیک ماهانه = 10 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain =2
Subdomain = نامحدود
Park Domain = 2
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه

هاست 1 گیگابایت

فضای هاست = 1 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 20گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = 2
Subdomain = نامحدود
Park Domain = 2
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه

هاست 2 گیگابایت

فضای هاست = 2 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 40 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = 2
Subdomain = نامحدود
Park Domain = 2
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه