تاریخ صدور: 1399/5/27

مشخصات فروشنده
  • نام شخص حقیقی / حقوقی: سید مرتضی مهدوی
  • استان: کرمان شهرستان: رفسنجان
  • نشانی: خیابان ابوذر، نبش کوچه 40
مشخصات خریدار
  • نام شخص حقیقی / حقوقی: ابولفضل جان فدا
  • استان: کرمان شهرستان: رفسنجان
  • نشانی: بزرگراه محمدعلی جناح، کوچه بایندریها، نبش کوچه امراللهی، پلاک 2
  • تلفن: 2166197987
مشخصات کالا/ خدمات
ردیف شرح کالا / خدمات مبلغ (ریال) تخفیف (ریال) مبلغ پس از تخفیف (ریال) مالیات و عوارض (ریال) مبلغ کل بعلاوه مالیات و عوارض (ریال)
1 هاست 2 2,600,000 0 2,600,000 0 2,600,000
توضیحات: جمع کل(بدون احتساب تخفیف و مالیات): 2,600,000
جمع تخفیف: 0
جمع مالیات و عوارض: 0
جمع کل مبلغ قابل پرداخت: 2,600,000
اطلاعات حساب بانکی: بانک ملی به شماره حساب 0216172970005، شماره کارت 6037991942973649 و شماره شبا IR780170000000216172970005