تاریخ صدور: 1399/2/7

مشخصات فروشنده
  • نام شخص حقیقی / حقوقی: سید مرتضی مهدوی
  • استان: کرمان شهرستان: رفسنجان
  • نشانی: خیابان ابوذر، نبش کوچه 40
مشخصات خریدار
  • نام شخص حقیقی / حقوقی: حسین بشکوهی
  • استان: کرمان شهرستان: رفسنجان
  • نشانی: طالقانی 62
  • تلفن: 321456
مشخصات کالا/ خدمات
ردیف شرح کالا / خدمات مبلغ (ریال) تخفیف (ریال) مبلغ پس از تخفیف (ریال) مالیات و عوارض (ریال) مبلغ کل بعلاوه مالیات و عوارض (ریال)
1 تمدید هاست 3,000,000 0 3,000,000 0 3,000,000
2 بازیابی بکاپ 650,000 0 650,000 0 650,000
توضیحات: جمع کل(بدون احتساب تخفیف و مالیات): 3,650,000
جمع تخفیف: 0
جمع مالیات و عوارض: 0
جمع کل مبلغ قابل پرداخت: 3,650,000
اطلاعات حساب بانکی: بانک ملی به شماره حساب 0216172970005، شماره کارت 6037991942973649 و شماره شبا IR780170000000216172970005