تاریخ صدور: 1399/4/15

مشخصات فروشنده
  • نام شخص حقیقی / حقوقی: سید مرتضی مهدوی
  • استان: کرمان شهرستان: رفسنجان
  • نشانی: خیابان ابوذر، نبش کوچه 40
مشخصات خریدار
  • نام شخص حقیقی / حقوقی: فرهاد صالحیان
  • استان: تهران شهرستان: تهران
  • نشانی: خیابان ظهیر الدوله، خیابان گلاب دره، کوچه محبیان پلاک 2
  • تلفن: 2188893851
مشخصات کالا/ خدمات
ردیف شرح کالا / خدمات مبلغ (ریال) تخفیف (ریال) مبلغ پس از تخفیف (ریال) مالیات و عوارض (ریال) مبلغ کل بعلاوه مالیات و عوارض (ریال)
1 هاست 500 مگابایت 1,500,000 0 1,500,000 0 1,500,000
2 تمدید دامنه me 3,500,000 0 3,500,000 0 3,500,000
توضیحات: جمع کل(بدون احتساب تخفیف و مالیات): 5,000,000
جمع تخفیف: 0
جمع مالیات و عوارض: 0
جمع کل مبلغ قابل پرداخت: 5,000,000
اطلاعات حساب بانکی: بانک ملی به شماره حساب 0216172970005، شماره کارت 6037991942973649 و شماره شبا IR780170000000216172970005