تاریخ صدور: 1399/3/21

مشخصات فروشنده
  • نام شخص حقیقی / حقوقی: سید مرتضی مهدوی
  • استان: کرمان شهرستان: رفسنجان
  • نشانی: خیابان ابوذر، نبش کوچه 40
مشخصات خریدار
  • نام شخص حقیقی / حقوقی: مجید اسماعیلی
  • استان: ایران — کرمان شهرستان: رفسنجان
  • نشانی: 0
  • تلفن: 0
مشخصات کالا/ خدمات
ردیف شرح کالا / خدمات مبلغ (ریال) تخفیف (ریال) مبلغ پس از تخفیف (ریال) مالیات و عوارض (ریال) مبلغ کل بعلاوه مالیات و عوارض (ریال)
1 طراحی وبسایت 15,000,000 1,000,000 14,000,000 0 14,000,000
2 هاست 3 2,600,000 0 2,600,000 0 2,600,000
3 تمدید دامنه ir 180,000 0 180,000 0 180,000
4 تمدید دامنه com 2,200,000 0 2,200,000 0 2,200,000
توضیحات: جمع کل(بدون احتساب تخفیف و مالیات): 19,980,000
جمع تخفیف: 1,000,000
جمع مالیات و عوارض: 0
جمع کل مبلغ قابل پرداخت: 18,980,000
اطلاعات حساب بانکی: بانک ملی به شماره حساب 0216172970005، شماره کارت 6037991942973649 و شماره شبا IR780170000000216172970005