تاریخ صدور: 1399/6/15

مشخصات فروشنده
  • نام شخص حقیقی / حقوقی: سید مرتضی مهدوی
  • استان: کرمان شهرستان: رفسنجان
  • نشانی: خیابان ابوذر، نبش کوچه 40
مشخصات خریدار
  • نام شخص حقیقی / حقوقی: شرکت کیانمهر
  • استان: ایران — کرمان شهرستان: رفسنجان
  • نشانی: رفسنجان
  • تلفن: 0
مشخصات کالا/ خدمات
ردیف شرح کالا / خدمات مبلغ (ریال) تخفیف (ریال) مبلغ پس از تخفیف (ریال) مالیات و عوارض (ریال) مبلغ کل بعلاوه مالیات و عوارض (ریال)
1 تغییرات وبسایت - بنر 4,600,000 0 4,600,000 0 4,600,000
2 ترجمه متون سایت 5,000,000 0 5,000,000 0 5,000,000
توضیحات: جمع کل(بدون احتساب تخفیف و مالیات): 9,600,000
جمع تخفیف: 0
جمع مالیات و عوارض: 0
جمع کل مبلغ قابل پرداخت: 9,600,000
اطلاعات حساب بانکی: بانک ملی به شماره حساب 0216172970005، شماره کارت 6037991942973649 و شماره شبا IR780170000000216172970005